Budapestis demokraatiat taaslaadimas

Ungari pealinnas Budapestis toimus 13.–17. septembril Erasmus+ programmi toel treeningkursus pealkirjaga „Democracy Reloading. Govern with Youth“ („Demokraatia taaslaadimine. Valitseme koos noortega“), kus osales ka Räpina valla haridus- ja noorsootööspetsialist Anu-Cristine Tokko. Treeningpäevad olid suunatud Euroopa kohalike omavalitsuste noorsootöö eest vastutavatele ametnikele, kes soovivad õppida, kuidas kaasata noori kohalikesse otsustusprotsessidesse.

Budapesti kogunes rahvusvaheline seltskond Eestist, Belgiast, Prantsusmaalt, Norrast, Prantsuse Martinique’st, Poolast, Ungarist, Portugalist, Hispaaniast ja Kreekast. Eestist osales treeningkursusel ka MTÜ Piiriveere Liider tegevjuht Endla Mitt ning Tartu Linnavalitsuse noorsooteenistuse peaspetsialist Airi Park. Omavahel vahetati kogemusi noorte kaasamisel ning arutati eri riikide poliitikat selles küsimuses. Kui Hispaanias, Prantsusmaal ja Kreekas tegeletakse üldiselt noorte otsustamisprotsessi kaasamisega üsna vähesel määral, siis Norras ja Belgia Flaami osas on hiljuti pandud kohalikule omavalitsusele seadusega kohustus moodustada noortevolikogu. Norras on peale noortevolikogu omavalitsuse juures ka eakate esinduskogu ning puuetega inimeste esinduskogu. Belgia Prantsuse osas noorte kaasamise regulatsiooni aga ei ole.

Treeningkursuse põhituum keerles ümber „Democracy Reloading“ raames loodud tööriistakasti, mille abil on võimalik arendada oma veendumusi, oskusi ja teadmisi, mis on noorte kaasamiseks hädavajalikud. Tööriistakast on kättesaadav veebis (www.democracy-reloading.eu) ning seda saab juba kasutada päris mitmes euroopa keeles, tõlkimisprotsess aga veel kestab.

Kõik osalejad täheldasid, et olgu meie riigid ja poliitiline olukord nii erinevad kui tahes, on meie suundumused ja veendumused siiski küllalt sarnased. Kõik peavad ühtviisi oluliseks noorte hääle kuulda võtmist, kuid meetodid selle saavutamiseks on erinevad. On riike ja ametnikke, kes usuvad, et ranged regulatsioonid noorte kaasamise soodustamiseks on tingimata vajalikud ning ka neid, kes leiavad, et noorte kaasamine peaks toimuma mängulisemas ja vabamas vormis kui noorte osaluskogu reguleeritud tegevus seda võimaldaks. Ühiselt jõuti ka tõdemuseni, et väljakutsed noorte otsustusprotsessidesse kaasamisel on hoolimata riigist üllatavalt sarnased.

Räpina valda toetab noorte kaasamise korraldamisel Eesti Noorteühenduste Liit (ENL). 22. septembril toimus ka esimene ENL noorte osaluskogude koolitus-koosolek, mis oli suunatud valla aktiivsetele noortele. Novembris toimuva noorsootöö nädala raames on plaanis noorte osaluskohvikud Räpina valla noortekeskustes ning käesoleva aasta lõpuks või uue aasta alguseks plaanime jõuda noorte aktiivi moodustamiseni.

 

Anu-Cristine Tokko,
Räpina valla haridus- ja noorsootööspetsialist

15. septembril tähistasime rahvusvahelist demokraatia päeva. Foto: Esmat Elsayed #InternationalDayofDemocracy #DemocracyReloading

Comments are closed.