Algavast õppeaastast muutuvad Räpina valla huvikoolide õppetasud. Soodustust saab taotleda endistel tingimustel

Räpina Spordikooli ja Räpina Muusikakooli õppetasud tõusevad alates 1. septembrist 2023 vastavalt Räpina Vallavolikogu 17. mai 2023 istungil vastu võetud määrustele. Viimati muudeti Räpina valla huvikoolide õppetasu 2019. aastal. Siiski on Räpina huvikoolide õppetasud jätkuvalt ka alates 1. septembrist piirkonna madalaimad. Räpina Spordikooli õppetasu on alates 1. septembrist 10 eurot…

Loe edasi

Transpordikulude hüvitamine noore huvihariduses ja -tegevuses osalemisel

Transpordikulude hüvitamine Juhul, kui 7–19-aastase Räpina valla noore huvihariduse või -tegevusega tegelemise paika ei ole korraldatud ühistransporti ajal, mis võimaldaks tegevustes osalemist, on lapsevanemal võimalus taotleda isikliku sõiduauto transpordikulude hüvitamist. Transpordikulude hüvitamise taotlemiseks esitab lapsevanem vallavalitsusele kvartaalselt hiljemalt 20. märtsiks detsembrist veebruarini tehtud kulutused, hiljemalt 20. juuniks märtsist maini tehtud…

Loe edasi

Sügisel Räpina valla koolidesse asuvad õpilased saavad koolitoetust

Sügisel Räpina valla üldhariduskoolidesse asuvad õpilased saavad koolitoetust 50 euro ulatuses. Koolitoetust eraldatakse kõikidele õpilastele, kes on 10. septembri 2023 seisuga kantud Räpina valla kooli nimekirja Eesti Hariduse Infosüsteemis ning on Rahvastikuregistri andmetel Räpina valla elanikud. Toetuse saamiseks tuleb lapsevanemal esitada algava õppeaasta alguses koolile ühe lapsevanema nimi ning pangakonto…

Loe edasi