NOORAA ringsõit Räpina vallas!

27. oktoobril saime taaskord ühiselt nautida koduvalla kultuurielamusi! Tegemist oli NOORAA-ga ehk noortekeskuse ja raamatukogu ühisüritusega, mille käigus sai teoks ringsõit Räpina valla raamatukogudesse. Meie teekond algas marsruudil Linte – Võõpsu – Räpina – Leevaku – Ruusa – Leevi – Veriora. Raamatukogunädala raames said raamatukogud ette valmistada põneva ringkäigu raamatukogus, mis tutvustaks kohalikku raamatukogu ja just selle raamatukogu eripärasid. Samuti olid tragid raamatukogutöötajad ette valmistanud põnevad ülesanded, mida noortele lahendada anti . Ülesannete seas oli nii mõistatuste lahendamine kui ka ahju alla tule tegemine. Noored olid tublid ja nutikad ning lahendasid iga ülesande ülima kergusega.

Leidus noori, kes on külastanud oma kodukandi lähedal asuvaid raamatukogusid, kuid oli ka neid, kes polnud kunagi käinud Võõpsu ja Leevaku ning Leevi raamatukogus. Oli tore ja silmaringi avardav ringsõit, mille jooksul õppisime iga raamatukogu kohta midagi uut. Näiteks seda, et Linte raamatukogu tähistas ümmargust juubelit – sai 100-aastaseks! Või seda, et Leevaku raamatukogu asub ajutiselt Leevaku hüdroelektrijaama teisel korrusel. Iga raamatukogu kannab endast olulist väärtust kogukonnas, millest saime aru iga raamatukogu külastamisel. Rõõmsameelsed töötajad ootavad külastajaid raamatukokku, kust saab palju arendavaid ja põnevaid raamatuid laenutada ning uurida ka ürituste kohta.

Nii sai meie eesmärk sellel ringsõidul täidetud. Saime tutvustada noortele eri piirkonna raamatukogusid ning kaasata noori kultuuri- ja loometegevustesse. Ringsõidu lõppedes oli noortel meel rõõmus ning tuju hea, nõnda oli ka korraldajatega. Meie viimane kohtumine leidis aset Veriora raamatukogus, kus põrgatasime juba uusi mõtteid uue aasta NOORAA ürituse korraldamiseks.

Täname meeldiva koostöö eest Ester Naglandit ja Räpina valla raamatukogude töötajaid!

#räpinavallanoored #räpinastoimub #raamatukogudeaasta #raamatukogudenädal

Vaata pilte:

Comments are closed.