Räpina valla noored arutlesid osaluskohvikus

13. novembril 2019 toimus Räpina Aianduskooli saalis Räpina valla noorte osaluskohvik. Päeva avas teemakohase sõnavõtuga Räpina vallavanem Enel Liin. Kohvik oli täis põnevaid arutelusid, uusi mõtteid ja vaatenurki, vahele pisut tantsu, nalja ja naeru. Virgutusvõimlemist viisid läbi JJ-Street Tantsukooli tantsijad Sirli Solom ja Merit Meronen. Punkti pani päevale Sass Henno oma mõtlevapaneva loenguga „Asjad, millest täiskasvanud rääkida ei julge”. Edaspidi vähemasti püüame julgeda rääkida. Päeva juhtis alati energiline Andri Võsokovski.

Osaluskohvikust võttis osa üle 90 Räpina valla noore nii Räpina valla koolidest kui ka Räpina Aianduskoolist. Arutleti kokku üheksal teemal:

  • Missuguseid noorteüritusi me tahame? (lauajuht Räpina abivallavanem Piret Rammo);
  • Kodukoha arendamisest värske pilguga (lauajuhid Räpina valla arendusspetsialistid Ester Lemats ja Ingrid Joosep);
  • Kui palju survet oled valmis avaldama, et Su omavalitsus muutuks teemantiks? (lauajuht Eesti Noorteühenduste Liidu osalusprogrammi juht Ave-Liis Kivest);
  • Huvitegevuste maastik Räpina vallas (lauajuhid SA Veriora Noortekas juhataja ja noorsootöötaja Mirjam Ojasaar ning Räpina valla haridus- ja noorsootööspetsialist Anu-Cristine Tokko);
  • CV ei ole üldse vajalik ja töövestlus on naljaasi (lauajuht Töötukassa karjääriinfo spetsialist Ingrid Lepasson);
  • Kuidas jõuda hea ideeni? (lauajuht OÜ Varola juht Toomas Heering);
  • Ideest teostuseni (lauajuhid JJ-Street Tantsukooli tantsijad Sirli Solom ja Merit Meronen);
  • Noored nähtavale! Kohalik noor meedias (lauajuht Räpina valla avalike suhete spetsialist Vaike Tammes);
  • Minu unistuste noortekeskus (lauajuht Tallinna Ülikooli noorsootöö korralduse magistrant Kristel Zovo).

Kogu üritust kajastas osalevatest noortest kokku pandud meediatiim, mille vägesid juhtis JJ-Street Tantsukooli treener, Tartu Postimehe ajakirjanik Lenel Karu.

Aruteludest valmib ka pikem kokkuvõte, mille alusel planeeritakse Räpina vallas edasisi tegevusi noorte valdkonnas. Peamised mõtted, mis laudkonnaaruteludest esile kerkisid, olid järgmised:

  • Noore inimese unistuse noortekeskus on eraldiseisev, ainult noorte heaks mõeldud hoone, kus on olemas moodsaimad tehnoloogiavahendid, lauamängud, kinosaal. Noortekeskuse lahtiolekuajad võiksid olla pikemad, kui on praegu, seal peaks olema võimalik nii õppida kui veeta vaba aega.
  • Noortetegevuste edendamiseks saab noor ise palju ära teha, moodustades ühiste huvidega inimeste gruppe ning paludes toeks idee teostamisel noorsootöötaja.
  • Räpina vallas võiks olla enam suurlinlikku melu, tegevusi ja paikasid, nagu suured kaubanduskeskused, SPA, restoranid ja kohvikud. Lisaks igatseb Räpina valla noor ka enam valgustatud terviseradasid.
  • Noortele sobiva ja eduka staadioni ning trikirattapargi rajamiseks on noored valmis andma oma panuse planeerimisprotsessi ning soovivad, et nende mõtteid kuulataks.
  • Selleks, et jõuda hea ideeni tuleb: Näha probleeme enda ümber. Olla oma ideede suhtes vähem enesekriitiline. Arutada oma mõtteid teistega. Näha head ideed ka pisiasjade muutmises.
  • Aktiivne tegevus toob meedia kohale. Selleks, et olla nähtav, tuleb ise aktiivne olla, tegeleda aktuaalsete teemadega, neid jäädvustada ja kajastada. Näiteks algatada ülemaailmne kliimakett.
  • Räpina vallas võiks olla rohkem sporti ja vähem torti. Raudmehe triatlon võiks olla avatud kõikidele vanusegruppidele, korvpalliplatsid tuleb korda teha ning tuua Räpinasse kickboxi ja jooga treeningud. Rohkem kino, piljardit ja lauatennist. Aasta tähtsündmuseks võiks olla noorteball – stiilipidu erinevatele vanusegruppidele.
  • Töö otsimisel on olulised nii CV kui töövestlus. Tuleb osata lugeda töölepingut ning pöörata tähelepanu nüanssidele.
  • Noored on valmis panustama keskuse loomisse, mis on suunatud vanematele noortele ning kus oleks võimalik teostada oma ideid, näiteks müüa õpilasfirma toodangut, korraldada üritusi ja panustada kodukoha arengusse.
  • Enam tähelepanu tuleb Räpina vallas pöörata keskkonna teemadele ja jäätmekäitlusele. Noored soovivad sorteerida prügi ning selle tarbeks peaks kindlasti olema eraldi prügikonteinereid.
  • Oma mõtete ja ideede väljatöötamisel on oluline mitte karta eksida ja teha vigu. Vead viivad tihti aina paremate mõtete ja tulemusteni.
  • Erinevate huvitegevuste proovimine aitab välja selgitada, mis päriselt elus meeldib.

Nagu ülaltoodust näha, on Räpina valla noortel palju häid mõtteid ja teotahet. Mis seal muud, kui aina edasi!

Soojad tänusõnad aktiivsetele noortele, kelle ideedest üritus sündis! Suur tänu kõikidele osalejatele – ilma teie mõteteta oleksime poole võrra vaesemad. Aitäh tublidele lauajuhtidele: Piret Rammo, Ester Lemats, Ingrid Joosep, Ave-Liis Kivest, Mirjam Ojasaar, Ingrid Lepasson, Toomas Heering, Sirli Solom, Merit Meronen, Vaike Tammes, Kristel Zovo, Lenel Karu, kes tegid ära suure ja kasuliku töö kogudes kokku teabe, millega edasi töötada.

Suur tänu Maiu Varesele, kes kujundas Räpina valla noorteveebi värske päise ning tema tütrele, kes aitas hääletajate vahel auhindu välja loosida.

Eriti suur tänu Andri Võsokovskile, kes aitas üritust korraldada oma lennukate ideedega ning juhtis pika osaluskohviku päeva energiliselt võiduka lõpuni.

Aitäh Andrus Karpsonile, kes aitas tehnikaga ja pildistas.

Suur tänu ka ürituse toetajatele: Eesti Noorteühenduste Liit, Räpina Vallavalitsus ja SA Veriora Noortekas!

Tuhat tänu kõikidele Räpina valla koolidele, kes lubasid noored keset koolipäeva kohvikusse!

Suur-suur tänu Räpina Aianduskoolile ja Räpina Valla Kultuurikeskusele sõbraliku võõrustamise eest ning Elstriine OÜ-le maitsvate suupistete eest!

Anu-Cristine Tokko,
Räpina valla haridus- ja noorsootööspetsialist

Comments are closed.