Räpina valla noorte osaluskohvik „Noorte heaks“

3. mail toimus Räpina kultuurikeskuses noorte aktiivi korraldatav Räpina valla noorte osaluskohvik „Noorte heaks“. Kokku kogunes umbes 40 noort, et avardada oma silmaringi, rääkida kaasa neid puudutavatel teemadel ja saada nõu ning indu oma ettevõtmisteks. Teemavalikus oli see aasta kuus teemat millest populaarseimateks osutus vaimne tervis, haridus ja karjäär ning ettevõtlikkus ja sündmuskorraldus.

Ürituse avasid traditsioonikohaselt vallavolikogu esimehe ja vallavanema kõned millele järgnes Räpina Muusikakooli bändi pea pooletunnine etteaste. Peale muusika kuulamist ja selle järgi tantsimist, istuti laudadesse, et arutleda endale huvipakkuvate teemade üle.

Laudade teemad olid mitmekülgsed, kattes noorte huvid ja mured. Noortevolikogu laua taga teostati tulevasele Räpina valla noortevolikogule sisendkorjet. Peamiselt arutleti selle üle, milliseid üritusi noored tahaksid Räpinas ja Räpina vallas näha, aga ka selle üle, mida noored tahaksid Räpina vallas muuta. Räpina valla areng oli mõnes mõttes noortevolikogu lauale natukene sarnane. Vahe oli selles, et Räpina valla arengu lauas keskenduti enamale kui vaid üritustele ning räägiti rohkem sellest kuhu vald praegu enda sihid seadnud on.

Vaimse tervise lauas jagati kogemusi ja ideid selle kohta, kuidas toetada noorte vaimset heaolu ning hariduse ja karjääri lauas anti noortele edasi teadmisi mis neil võivad kasuks tulla endale sobiva hariduse omandamisel ja tööturul.

Üks huvitavamaid laudu oli aga riigikaitse laud, kus lauajuhiks oli tuntud poliitik, kirjanik ja riigikaitse spetsialist Leo Kunnas. Selles lauas räägiti ajaloolistest tagamaadest tänapäeva konfliktidele ja mida me neist õppida saame, sõjast Ukrainas ning paljust muust. Noored ei jätnud muidugi ka võimalust kasutamata, et ise küsimusi küsida ja arutelu edasi arendada.

Ettevõtlikkus ja sündmuskorraldus oli erakordne võimalus noortele saada aimu sellest, kuidas üritusi, osaluskohvik sealhulgas, tegelikult korraldatakse. Tihtipeale oli noortel olemas idee üritusest mida korraldada, kuid ei osatud kuskilt pihta hakata. Lisaks sellele tutvustati neile SA Põlvamaa Arenduskeskuse rahastusvõimalusi. Iga aruteluringi lõpuks oli valminud ürituse korraldamise plaan mille võiks kasvõi homme käiku lasta – tuleb vaid rahastust taotleda.

Kokkuvõttes oli osaluskohvik väga edukas ja informatiivne üritus, mis pakkus palju võimalusi uute inimestega kohtumiseks ning huvitavate teemade arutamiseks. Osalejad said vahetada mõtteid ja kogemusi ning küsida nõu oma ala spetsialistidelt. Räpina valla noorte aktiivi noored said jällegi ühe kogemuse võrra rikkamaks ning alustavad peatselt toimunud ürituse analüüsimisega, et anda tulevasele noortevolikogule üle kõik teadmised ja tähelepanekud mida läheb tarvis, et edukat üritust korraldada.

Osaluskohvikule „Noorte Heaks“ pani vinge punkti ansambel Amplituud, kes rokkis täiega laval. Sündmuse korraldamist toetas  Põlvamaa Arenduskeskus meetme  „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond” koostööprojektist “Lõuna-Eesti ettevõtlikud noored.”

 

Kristjan Tagel

Räpina noorte aktiivi liige

 

Meediagalerii: Räpina valla noorte osaluskohvik “Noorte Heaks” 03.05.2024 – Räpina valla meediagaleriid (rapina.ee) 

Fotod: Räpina Vallavalitsus

Comments are closed.