Märka matemaatikat Räpinas!

Nõo Reaalgümnaasiumi 11. klassi õpilane Kaarel Volk koostas juhendaja, Nõo Reaalgümnaasiumi matemaatikaõpetaja Sirje Sild kaasabil vahva ja põneva praktilise töö pealkirjaga „Märka matemaatikat Räpinas“. Autor Kaarel Volk on praktilise töö koostamiseks inspiratsiooni saanud oma kahest suurest huvist – matemaatikast ja arhitektuurist – ning asjaolust, et õppematerjalides levinud ülesannetes puudub tihtipeale illustratiivne materjal.

Töö „Märka matemaatikat Räpinas“ eesmärk on näidata, et kõik meid ümbritsevad objektid sisaldavad endas kindlat võrrandit ning korrapäraseid kujundeid, mille põhjal saab koostada erinevaid ülesandeid koos lahenduste ja vastustega. Kaarel Volk on oma töös eesmärgi näitlikustamiseks kasutanud Räpina linna märgilisi ehitisi jt objekte. Töös esinevad: mälestuspurskkaev „Vaade ajalukku“ Räpina Aianduskooli pargis, Vabadussõja mälestussammas, endine jäätisekohvik „Lumivalgeke“, Räpina loomemaja, Räpina mõisapargi rotund, Räpina Aianduskooli õppekasvuhoone näidispaviljon, Räpina mõisa peahoone.

Räpina Rahvalehe toimetus vestles toreda töö autori ja tema juhendajaga, et asjast rohkem teada saada.

Räpina Rahvaleht: Kaarel Volk, olete oma praktilise töö sissejuhatuses kirjutanud, et töösse valitud objektid on kõigile Räpina elanikele tuttavad, kuid palju ei teata nende ajaloost. Mis objekti või hoone kohta saite töö kirjutamise käigus ise teada midagi huvitavat, mida varem ei teadnud?

Kaarel Volk: Praktilist tööd kirjutades sain teada, et Teise maailma sõja lõpul 1945. aastal rüüstati Vabadussõja sammas täielikult. Taastama hakati seda alles 1989, kui olid tekkinud muinsuskaitse seltsid.

RR: Kust tuli idee teha töö just Räpina objekte kasutades?

Volk: Koolis juhendajaga arutasime töö teema üle, algselt oli plaanis teha töö funktsioonidest meie ümber. Ühel nädalavahetusel, kui kodukanti tulin, märkasin, et siin päris palju põnevaid objekte, mida saaksin oma töös kasutada. Tegin pildid nendest rajatistest, mis meeldisid ka juhendajale ning koos otsustasime, et võiksimegi läbivaks teemaks võtta Räpina.

RR: Kas kunagi võime hakata nägema Teie koostatud ülesandeid ka matemaatikaõpikutes?

Volk: Kui tavaliselt olen tunnis matemaatika ülesannete lahendaja, siis nüüd oli päris põnev olla vastupidises rollis neid koostades. Hetkel ei ole kindlat tulevikuplaani neid koostama hakata.

RR: Sirje Sild, mis oli töö juhendamisel kõige üllatavam, kõige põnevam avastus, mille koos autoriga tegite?

Sirje Sild: Mulle on alati meeldinud siduda matemaatikat ümbritsevaga. Sageli inimesed ei märka seda, kui palju matemaatikat meie ümber on. Kui sellele tähelepanu juhtida tuleb väga vahvaid üllatusi. Tekib arusaamine, et matemaatikat ei kasutata ainult matemaatikatunnis, vaid paljude asjade rajamisel. Algul oli plaanis laiemalt ringi vaadata aga Kaarel leidis Räpinast nii palju toredaid kohti, tegi nii vahvad pildid, et keskendusime ainult Räpinale. Kõige vahvam oligi, et Kaarel oma kodukohast nii palju toredaid paiku leidis, kus ta matemaatilisi jooni märkas.

RR: Kas tulevikus võiks matemaatika õppematerjalid olla n-ö kohaspetsiifilised, kasutades õpilastele tuttavaid maamärke jmt, et matemaatikat õppijatele kodusemaks teha?

S.Sild: Selliseid projekte võiks kindlasti teha. Mõni aeg tagasi korraldas meie kool koos Tartu Ülikooliga õpilasvõistlusi „Märka matemaatikat enda ümber“. Võistlusel oli igal aastal väike uus rõhuasetus: ruumilised kujundid, jooned, liikumine, peegeldused jt. Õpilastelt tuli väga loomingulisi ja toredaid töid. Kindlasti aitab selline ülesannete koostamine kaasa arusaamisele, et matemaatika ei ole ainult matemaatikatunnis vaid ümbritseb meid kõikjal.

Volk: Ma usun küll, et kohaspetsiifika muudab õppimise lihtsamaks ja huvitavamaks ning mitte ainult matemaatikas vaid ka teistes õppeainetes.

Näidisülesanne: Pargitempel

Parabooli võrrand on y=-0,2×2-0,5x+5,2 . Maapind asub sirgel y=1. Leia templi kõrgus.

Lahenduskäik

Leian ruutfunktsiooni nullkohad. Kasutan ruutvõrrandi lahendivalemit (9) x1;2=  (0,5±√((-〖0,5)〗^2+4,16))/(-0,4) , x1=-6,5 ja x2=4. Keskpunkt x=(x_2+x_1)/2=(-2,5)/2=-1,25. Nüüd saab leida y selles punktis, y=5,5 üh. Templi kõrguse saab, lahutades 1 üh h=5,5-1=4,5(üh).

Vastus

Templi kõrgus on 4,5 üh

 

 

 

 

Comments are closed.