Osale fotojahis „Laste ja noorte hääl kohaliku elu korraldamisel“

🔹 Kutsume kõiki alla 18-aastaseid lapsi märkama ja jäädvustama oma kodukohas paiku, mis tuleks lapsesõbralikumaks muuta, sest on lastele ebamugavad või suisa ohtlikud. Samuti on oodatud head näited kohtadest, kus on lastega arvestatud ning kus lastel on hea ja huvitav olla.

🔹 Palume lastel oma tähelepanekud jäädvustada digifotodele ja saata fotod koos lühikese selgitusega e-posti aadressil lasteombudsman@oiguskantsler.ee. Fotosid ootame 10. septembrini 2021.

Õiguskantsleri Kantselei kasutab saadetud fotosid sügiseste kohalike omavalitsuste volikogude valimiste eel avalikus teavitustöös, et juhtida kohalike otsustajate ja valimistel kandideerijate tähelepanu sellele, kui oluline on kohalikku elu korraldades kuulata ka laste ja noorte arvamust. Fotod ja neid selgitavad tekstid avaldame anonüümselt – see tähendab, et ühegi lapse nime ega kodukohta me saadetud piltide ja selgituste juures välja ei too.

Lisainfo Märka Last veebilehelt https://bit.ly/3hNWoAM.

Fotojahti aitavad korraldada Lastekaitse Liit ja Rakendusliku Antropoloogia Keskus.

Õiguskantsleri laste ja noorte õiguste osakond

Comments are closed.