Nopi Üles konkurss ootab noorte ideid veel septembrikuu jooksul

Nopi Üles konkurss ootab noorte ideid veel septembri jooksul!

Noorte omaalgatuslike ideede projektifond “Nopi Üles” on mõeldud 7-26 aastastele noortele kogukondlike ideede elluviimise toetamiseks.

Tegevused edendavad noorte aktiivset eluhoiakut, panustades kodukoha arengusse. Ühe projekti toetus on maksimaalselt kuni 1800 eurot. 

Projektikonkursile on oodatud vähemalt kaheliikmelised noortegrupid. Esimeses etapis kirjeldavad osalejad ideed – mida ja kellega koos soovitakse teha, tegevuse eesmärke, selle mõju kogukonnale ning vajadusi idee elluviimiseks.

Taotlusi oodatakse veel septembrikuu jooksul ning võetakse vastu kuni eelarveliste vahendite lõppemiseni. Arvestama peab sellega, et tegevused (sh esitatud aruandlus) peaks läbi viidud olema hiljemalt 30. novembril 2020.

Ideid saab esitada läbi Eesti ANK kodulehe, ka juhendi leiab sealtsamast: ank.ee/nopi-ules.

Noorte piirkondlike omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.

Comments are closed.