Räpina Ühisgümnaasium tutvustab juubelite aasta ülesannet

Distantsõpe on õpetajaid  kannustanud olema leidlikud ja loomingulised, õhutanud õppima uusi digivõimalusi ning lõimima õppeaineid nii, et õppimine oleks õpilastele meeliköitev ja kergendaks õpetaja tööd.

Räpina Ühisgümnaasiumi matemaatikaõpetaja Kätlin Neimann, kehalise kasvatuse õpetajad Margit Mathiesen ja Jaanus Meitus töötasid välja Räpina valla ja kihelkonna sünnipäevale pühendatud ülesande, kus on lõimitud matemaatika ja sport.

Ülesande lahendamise käigus saavad õpilased tutvuda Räpina valla mineviku ja tänapäevaga matemaatilisest vaatevinklist ning  kasutada digivahendit liikumisharjumuste kujundamiseks.

Ülesande lahenduse tulemusena selgub Räpina kihelkonna vanus ning joonistub digitaalse puu kujutis. Oli ju Räpina Eesti esimene metsapealinn.

Räpina Ühisgümnaasium tutvustab sünnipäevaülesannet kõigile valla koolidele ja kutsub koduvalla kolleege üles lõimitud õppematerjale teistelegi jagama. Nii väärtustame õpetajate tööd ning muudame õppimise  ja õpetamise põnevamaks.

Irmen Nagelmaa,
Räpina Ühisgümnaasiumi õppekvaliteedi juht

Comments are closed.