Algas kandideerimine Eesti ÜRO noordelegaadiks 2024

Eesti Noorteühenduste Liit koostöös Välisministeeriumiga kuulutab välja konkursi, et leida Eesti seitsmes ÜRO noordelegaat aastaks 2024. Kandideerimine on avatud 29. veebruarini. 

Kandideerima ootame kõiki 18-24-aastaseid noori, kes tunnevad huvi ÜRO ja selle tegemiste vastu. ÜRO noordelegaadi ülesanne on esindada Eesti noori ja noorteühendusi ÜRO Peaassambleel, komisjonides ning sotsiaal- ja majandusnõukogus. Delegaat viib teadlikkuse tõstmiseks läbi ka ÜRO-teemalisi koolitunde ja sisendi korjeid, tutvustusüritusi üldisele avalikkusele ning loob kontakte teiste riikide esindajate ja võimalike koostööpartneritega.

Kandideerimise tingimused:

  • Kandideerimise hetkel peab kandidaat olema vähemalt 18-aastane ning olema 2024. aasta lõpuni vanuses kuni 24 eluaastat.
  • Kandidaadil peab olema Eesti kodakondsus ning tema alaliseks elukohaks peab olema Eesti Vabariik (see tähendab, et kandidaat peab püsivalt elama Eestis kuni 2024. aasta lõpuni).
  • Valmisolek välislähetusteks (muuhulgas USA-s) ja praktika(te) läbimiseks Välisministeeriumis (kestusega 2-4 nädalat)

Tegemist on vabatahtliku positsiooniga, kuid kõik noordelegaadi tööga seotud kulutused kaetakse (nt New Yorgi majutuskulud, lennupiletid jms). Lisaks toetab noordelegaati ENL-i meeskond, võimalus on kasutada ENLi kontorit ning võtta osa nii meeskonnale kui võrgustikule korraldavatest sündmustest. 

Loe kandideerimisest lähemalt Eesti Noorteühenduste Liidu kodulehelt.

Lisainfo:
Kaarel Taimla
Eesti Noorteühenduste Liit
Juhatuse esimees
E-mail: kaarel@enl.ee
+ 372 5349 4356

Comments are closed.