Räpina valla noorte aktiiv käis külas Antsla valla Noortevolikogul

Räpina valla noorte aktiivi liikmed Daisy Treier, Regnar Preeden, Ander Konsap, Õnnela Lahtvee, Kristjan Tagel ja Hanna-Marleen Oras käisid 28. veebruaril Antslas, et tutvuda, vestelda ja ammutada kogemusi Antsla valla Noortevolikogult.

Antsla valla Noortevolikogu liikmed võtsid Räpina noored lahkesti vastu ning pakkusid sisulise arutelu käigus väärt teadmisi noortevolikogu tööst, tuues välja olulisi detaile, millega noortevolikogu loomisel ja töös hoidmisel kindlasti arvestada tuleb. Kohtumine andis noortele palju mõtteainet, millega oma noortevolikogu loomise plaanide puhul arvestada.

Räpina valla noorte aktiiv tänab Antsla valla Noortevolikogu väga sooja vastuvõtu ja kogemuste vahetuse eest ning loodab kohtuda ja koostööd teha tulevikuski.

Comments are closed.