Projekt „Kogemusvahetusreis külanoorelt külanoorele“ Ida-Virumaale

Projekt „Kogemusvahetusreis külanoorelt külanoorele“ Ida-Virumaale

MTÜ Linte Tegusad kutsuvad Linte küla ja naaberkülade aktiivseid noori (vanuses 7—26 aastat) ekskursioonile!

Neljapäeval, 6. augustil 2020 toimub kogemusvahetusreis Ida-Virumaale. Külastame Saka ja Kiikla küla.

Väljasõit toimub Linte Raamatukogu-Külakeskuse parklast.

Eesmärgiks on pakkuda noortele võimalusi tutvuda teises maakonnas (Ida-Virumaa) ja teises kogukonnas (Saka küla, Kiikla küla) vabaühenduste tegevusega ja osaleda nende töös, täites mõnd noorele jõukohast ning vajalikku ülesannet kogukonnas.

Osaleval noorel on võimalus näha, kuidas sünnib ja toimub kogukonnas kodanikualgatus ja noorte kaasamine.

Toimub kolme kogukonna noorte vaheline ümarlaud, kaardistame meie ja külastatava kogukonna probleemid noorte aktiviseerimisel.

Kui soovid ekskursioonil osaleda, võta julgelt ühendust MTÜ Linte Tegusad esindaja Andri Võsokovskiga +372 5687 7335, mtulintetegusad@gmail.com

Kohtade arv on piiratud!

Osalustasu 5.00 €.

Noorte osaluse fondi elluviimist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Noorsootöö Keskus.

Päikeselist suveaega soovides!

MTÜ Linte Tegusad

Andri Võsokovski

Inge Geherman

Mairet Parmason

Carolina Loog

Comments are closed.